Casal d'estiu - Sant Joan Despi

L’Ajuntament de Sant Joan Despí ofereix el servei de Casals d’Estiu Municipals, per tal de contribuir a la conciliació familiar durant el període de vacances estivals, de juny a setembre, posant en valor l’educació fora de l’horari lectiu dels infants i joves de la nostra ciutat.

QUI POT PARTICIPAR?

Infants i joves en edat escolar compresa dins dels cursos de I3 fins a 4t d’ESO, ambdós inclosos (nascuts de setembre del 2020 a desembre 2008)

QUÈ OFERIM?

S’ofereixen tres modalitats de casals a escollir: casals infantils, casal infantil d'anglès i casal jove. 

El Servei Municipal de Casals d'estiu inclou un ampli programa d’activitats adaptades a les diferents edats dels infants i joves.

Podran gaudir de dilluns a divendres, de tallers diaris, piscina, activitats de convivència, sortides, visites, intercanvis i activitats en espais oberts de la ciutat.

La inscripció dona opció a escollir torn de mati o de torn de matí i tarda, per períodes setmanals o tot el període.

QUAN ES FAN? 

El Servei Municipal de Casals es portarà a terme durant les vacances escolars estivals del mes de juny fins a l’últim dia de vacances d’estiu del mes de setembre i es dividirà en dos períodes:

CASALS DE JUNY-JULIOL: Del 25 de juny al 2 d’agost (6 setmanes): 

 • 4 Casals Infantils, 

 • 1 Casal Infantil d’angles

 • 1 Casal Jove

Setmana 1: 4 dies: del 25/06 al 28/06/2024

Setmana 2: 5 dies: del 01/07 al 05/07/2024

Setmana 3: 5 dies: del 08/07 al 12/07/2024

Setmana 4: 5 dies: del 15/07 al 19/07/2024

Setmana 5: 5 dies: del 22/07 al 26/07/2024

Setmana 6: 5 dies: del 29/07 al 02/08/2024

CASAL D’AGOST I SETEMBRE: Del 5 d’agost al 6 de setembre: 

 • 2 casals Infantils

Setmana 1: 5 dies: del 05/08 al 09/08/2024

Setmana 2: 4 dies: del 12/08 al 16/08/2024

Setmana 3: 5 dies: del 19/08 al 23/08/2024

Setmana 4: 5 dies: del 26/08 al 30/08/2024

Setmana 5: 5 dies: del 28/08 al 01/09/2024

Setmana 6: 5 dies: del 02/09 al 06/09/2024

HORARIS CASALS

Casals infantils:

 • Casal matí de 9 a 14 h

 • Casal matí i tarda de 9 a 14 h i de 15.30 a 17 h

 • Menjador de 14 a 15.30 h

Casal Jove:

 • Casal matí de 9 a 14 h

ON ES FAN?

El servei municipal de Casals d’Estiu es desenvoluparan a diferents instal·lacions municipals. 

Els Casals infantils de juliol s’ubicaran a cadascun dels barris de Les Planes, Centre, Residencial Sant Joan i Pla del Vent-Torreblanca.

Casal

Lloc de realització

JUNY I JULIOL

Casal infantil barri Centre

Escola Sant Francesc d’Assis

Casal infantil barri Pla del Vent - Torreblanca

Centre Cívic Torreblanca

Casal infantil barri Les Planes

Escola Roser Capdevila

Casal infantil barri Residencial Sant Joan

Centre Cívic Antoni Gaudí

Casal infantil Anglès

Centre Cívic Sant Pancraç

Casal Jove

Escola Pascual Cañis

AGOST-SETEMBRE

Casal infantil 

CC. Torreblanca i/o CC. Antoni Gaudí 

(es determinaran en funció del nombre d’inscripcions) 

PLACES

L’oferta de places del Servei Municipal de Casal d’estiu, per enguany és de 700.

Al procés d’inscripció es prioritzaran les places ofertades per usuaris/àries amb vincle amb el municipi, que compleixin algun dels següents requisits:

 • Residència al municipi de Sant Joan Despí. Per residència s’entén que ha d’estar empadronat el nen/a o jove al municipi juntament amb la persona que en tingui la guarda legal (segons el padró municipal)

 • Avis residents al municipi(segons el padró municipal)

 • Tenir una propietat a Sant Joan Despí. (cal que els tutors legals del menor acreditin la propietat mitjançant rebut de l’IBI)

 • Vincle sociocultural amb el municipi

  • Infants i joves escolaritzats a centres educatius del municipi 

  • Inclosos també els infants i joves inscrits durant el curs a les activitats d’entitats locals. 

(Document acreditatiu de inscripció al centre educatiu o entitat local)

 • Fills /es de treballadors al municipi.(document acreditatiu del centre de treball)

BONIFICACIONS

Per tal de facilitar la participació al Servei Municipal de Casals d’Estiu de totes les famílies que ho necessiten, sobre els preus públics establerts, s’aplicaran les següents bonificacions no acumulables, sempre i quan puguin ser acreditades:

 • Dosfills inscrits:10% de descompte sobre el preu total d’inscripció dels dos.

 • Famílies nombroses: 20% sobre el preu total d’inscripció. S’ha d’acreditar per part del’usuariamb la presentació del títol de família nombrosa. (presentació del carnet acreditatiuvigent)

 • Famílies monoparentals: 20% sobre el preu total d’inscripció. S’ha d’acreditar amb lapresentació del títol de família monoparental. Per part de l’usuari (presentació del carnetacreditatiuvigent)

Aquests descomptes:

 • Seran aplicats sobre el cost total resultant per a la família

 • En cas de tenir més d’una de les situacions susceptible de descompte, s’aplicarà el més elevat.

 • No són susceptibles d’aplicar a famílies que ja reben una altra ajuda econòmica de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, en concepte de beca per participar al casal.

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Les prestacions que es donaran a través del Servei Municipal de Casals d’Estiu als nens/es i joves inscrits seran activitats d’esbarjo, cultural, esportives i educatives. Es plantegen com una eina d’educació en el lleure de caire pedagògic, lúdic i cultural i com un recurs de suport a les famílies.

El Servei Municipal de Casals d'estiu inclou un ampli programa d’activitats lúdiques i pedagògiques adaptades a les diferents edats dels infants i joves: tallers diaris, 1 sortida/excursió i 1 piscina setmanal. Les activitats poden variar en funció del perfil del grup. Espais adaptats a activitats.

L’Associació Centre d'Esplai El Nus gestiona el servei Casals d’Estiu Municipals de Sant Joan Despí del barri centre, del barri Pla del Vent-Torreblanca i el casal infantil en anglès. 

Fundació Catalana de l'Esplai (Esplai El Tricicle) gestiona el servei Casals d’Estiu Municipals de Sant Joan Despí del barri de Les Planes, barri Residencial Sant Joan i el Casal Jove.

SERVEIS COMPLEMENTARIS

Les entitats que enguany portaran la gestió dels casals municipals són el Centre d’Esplai El Nus i Fundació Catalana de l’Esplai (Esplai El Tricicle) que també oferiran els serveis opcionals complementaris que no estan inclosos al preu de la inscripció.

Serveis complementaris: 

 • Servei de menjador. 

 • Servei d’acollida matí i tarda

Caldrà un mínim de 8 infants per franja horària, setmana i casal. 

La contractació fixa del servei complementari es podrà realitzar en el moment de la inscripció o un cop iniciada l’activitat. Qualsevol canvi s’haurà de comunicar amb antelació per garantir el compliment de ràtios i protocols.

REUNIÓ INFORMATIVA AMB LES FAMÍLIES

Es realitzarà una reunió informativa general per a donar els detalls de la dinamització/organització de les activitats. Tota aquesta informació estarà disponible en versió digital.

INSCRIPCIONS

 • A partir del 02 i fins el 26 de maig, inscripció per als infants i joves vinculats al municipi.

 • A partir del 27 de maig i fins el 05 de juny, inscripció per als infants i joves NO vinculats al municipi.

Finalitzats els terminis d’inscripció, sempre i quan hi hagi places lliures, es podrà inscriure a nous infants i joves.

PREUS PÚBLICS CASALS MUNICIPALS 2024

CASAL INFANTIL

MATÍ 

(09 a 14 h)

MATÍ I TARDA

(15.30 a 17 h)

PREU SETMANA (4 DIES PER SETMANA)

52€

60€

PREU SETMANA (5 DIES PER SETMANA)

65,00€

75,00€

CASAL JUNY-JULIOL SENCER (25 juny a 02 d’agost)

339,30€

391,50€

CASAL AGOST-SETEMBRE SENCER (05 d’agost a 6 setembre)

280,80

324,00€

 

CASAL INFANTIL ANGLÈS

MATÍ

(09 a 14 h)

MATÍ I TARDA

(15.30 a 17 h)

PREU SETMANA(4 DIES PER SETMANA)

60,00€

70,00€

PREU SETMANA(5 DIES PER SETMANA)

75,00€

87,50€

CASAL JUNY-JULIOL SENCER (25 juny a 02 d’agost)

391,50

456,75€

 

CASAL JOVE

MATÍ

(09 a 14 h)

 
PREU SETMANA (4 DIES PER SETMANA)

61,80€

 
PREU SETMANA (5 DIES PER SETMANA)

77,25€

 
CASAL JUNY-JULIOL SENCER (25 juny a 02 d’agost)

403,25 €

 

 

*S'ha aplicat una bonificació del 10% als preus de casal sencer

*Aquests són els preus aprovats en Junta de Govern del dia 29 d'abril de 2024 a l'espera d'aprovació definitiva"

Resol els teus dubtes: pregunta'ns!

Si la teva consulta porta sobre una activitat en particular, indica'ns quina és!